Ambasador Izraela NJ.E. Jahel Vilan, u prisustvu svoje saradnice Lаne Eraković, savetnice za medije pri Ambasadi Izraela u Beogradu, posetio je 18. maja 2022. Istorijski arhiv Beograda povodom dodeljenog priznanja "Sećanje na Hildu Dajč".
Naime, Istorijski arhiv Beograda je prvi dobitnik ovog prestižnog priznanja za izuzetan doprinos u kulturi sećanja namenjenog pojedincima, grupama, organizacijama ili institucijama iz Republike Srbije za 2022. za rad na Jevrejskoj digitalnoj zbirci.

Ovom prilikom ambasador se informisao o aktivnostima Arhiva Beograda sprovedenim u periodu od 2014-2021 na obradi, digitalizaciji, prezentaciji, edukaciji i onlajn dostupanju korisnicima, arhivske građe o Holokaustu i životu jevrejske zajednice u Beogradu.

Uvaženog gosta je primio direktor mr Dragan Gačić, a realizovane međunarodne projekte su prezentovale Tijana Кovčić, arhivist, glavni koordinator projekta "Jevrejska digitalna zbirka" i Jelena Nikolić, pomoćnik direktora.