seminar 012 1 1Семинар је организован 1-2. јуна 2010. године за регистратуре Историјски архив Београда.

Прва сесија је превасходно била посвећена менаџменту који организационо, а у складу са важећом легислатуром, одлучује о планирању и управљању документима, како би континуална примена одговарајућих процедура и радних процеса омогућила пуну заштиту и ефикасну употребу документарног материјала, како за потребе саме организације која их ствара, тако и за добробит друштва уопште.

Друга сесија је усмерена ка директним извршиоцима послова у оквиру канцеларијског и архивског пословања, чијим  радом ће бити омогућено да се  документа стварају ефикасно, чувају безбедно и користе ефектно. (детаљније)

Све актуелности