BZDpreslicewebУ Марибору  од 26 – 27. септембра 2014. биће одржан Међународни симпозијум на тему Дрвени точак и његова примена.
 
На позив директорке Регионалног музеја Марибора Мирјане Корен приликом боравка у Марибору, а поводом отварања изложбе Векови Београда са посебним освртом Словенци у Београду, у организацији Покрајинског архива Марибора и Историјског архива Београда, са посебним задовољством je прихваћено учешће у раду поменутог симпозијума.
 
Рад на симпозијуму са темом Дрвени точак и његова примена у документима Историјског архива Београда приредиле су архивски саветници Олга Латинчић и Евица Мицковић. (детаљније)
 
Одабрана документа која дочаравају целокупни живот Београда и Србије XIX и XX века сачињавају Тематски водич настао за наведену прилику који, као научно обавештајно средство, упућује истраживача на тематски одређену архивску грађу. Документа, пре свега, упућују на присуство точка у списима Историјског архива Београда и на експонате разних колекција београдских музеја.