GojkoLadjevic inmemoriam
 
IN MEMORIAM
 
У Београду дана 15. октобра 2014. преминуо Гојко Лађевић, који је обављао функцију директора Историјског архива Београда од 1. IV 1969. до 1. VI 1975. године.
 
Одласком Гојка Лађевића Историјски архив Београда опрашта се од од врсног познаваоца архивистичке делатности који ће остати у трајном памћењу као инспирација и узор за будуће нараштаје.