2Народна скупштина Републике Србије је, на предлог и иницијативу Министарства културе и информисања,  24. јануара 2020. усвојила Закон о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", br. 6/2020) те годину дана након тога почиње и његова званична примена.
 
Овим законом уређује се систем заштите архивске грађе и документарног материјала, утврђују услови и начин коришћења архивске грађе, утврђује се правна регулатива која се односи на архивску грађу изворно насталу у електронском облику као и надлежност и делатност архива у Републици Србији.
Њиме се  јасно дефинишу обавезе оснивача архива, прецизно регулишу матичне функције архива, утврђују стручна звања у архивској струци, пооштравају казнене политике у циљу боље заштите и очувања архивске грађе итд.
 
Нова законска регулатива отвара простор за побољшање услова за рад архива у Републици Србији и њихов равномеран развој,  узимајући у обзир да досадашњи законски оквир није уређивао бројна питања која су била од значаја за рад архива.