ArhisСтручна комисија Државног архива Србије jе 1. априла 2022. одржала обуку за рад у Јединственом информационом систему за архиве у Републици Србији - Архис, за запослене у Историјском архиву Београда.

Стручна комисија у саставу:

Татјана Драгићевић, архивски саветник,
Никола Аџић, архивист, руководилац службе – Центар за обраду података и
Александра Јаношев, виши архивски помоћник за информационе технологије,
 
одржалa je обуку рад у следећим подсистемима:

Регистар архивске грађе
Преузимање и смештај
Сређивање и обрада
Дигитализација
Издања
Библиотека
Шифарници и администрација
Претрага

 
На тај начин су се стекли услови да и запослени у Историјском архиву Београда започну рад у овом софтверском решењу које се од 2019. фазно имплементира у све архиве у Србији и представља саставни део рада свих  запослених у архивима.