Otvaranje izložbe: 9. aprila 2013. godine (Ljubljana); 26. juna 2013. godine (Kopar); 11. februara 2014. godine (Maribor)
Glavni i odgovorni urednik kataloga: mr Dragan Gačić
Autori izložbe: Branka Branković, Olga Latinčić, Evica Micković
Autori segmenta Slovenci u Beogradu: Đurđija Borovnjak, Jelena Jovanović, Tijana Kovčić, Irena Kolaj, Vladimir Mijatović, Dragana Mitrašinović, Mirjana Obradović, Isidora Stojanović
Koordinator: Slobodan Mandić
Prevod na slovenački jezik: mr Bojan Cvelfar
Prevod na engleski jezik: Hana Habjan
Grafički dizajn: Đurđija Borovnjak
Grafička priprema: Vladimir Mijatović
Multimedijalna prezentacija: Bojan Kocev, Jelena Nikolić
Izložbu otvarali: Zoran Janković, gradonačelnik Ljubljane; Danijel Cep, zamenik gradonačelnika Kopra
; dr Andrej Fištravec, gradonačelnik Maribora 

U sklopu saradnje Istorijskog arhiva Beograda i Zgodovinskog arhiva Ljubljane, u utorak, 9. aprila 2013. godine, u prostoru Gradske kuće u Ljubljani otvorena je izložba „Vekovi Beograda /IX – XX vek/“.

Izložba predstavlja izmenjenu i dopunjenu stalnu izložbenu postavku Istorijskog arhiva Beograda Vekovi Beograda /XVI– XX vek/. Na ukupno 46 panoa u 15 tematskih celina prezentovana je istorija Beograda na osnovu dokumenata koja se čuvaju u Arhivu Beograda. Izložba posetiocu pruža mogućnost upoznavanja i istraživanja istorije grada i njegovog identiteta izgrađenog na simboličnom susretu različitih civilizacija.

Poseban segment izložbe pod nazivom Slovenci u Beogradu, koji je izložen na 15 panoa, odnosi se na istorijske veze slovenačkog i srpskog naroda koje se protežu kroz vekove. Izložbu prate i tri kratka filmska priloga sa temom iz prošlosti Beograda.

Ovaj događaj predstavlja posebno značajan kulturni čin koji produbljuje veze dva prestona grada Slovenije i Srbije, koje su potvrđene i potpisanim Sporazumom o bratimljenju između Ljubljane i Beograda, 24. novembra 2010. godine.

Izložba je u Ljubljani gostovala do juna 2013. nakon čega je tokom leta postavljena u Kopru, a zatim u februaru i martu 2014. u Mariboru.

Povodom Međunarodnog dana arhiva (9. juna), omogućili smo preuzimanje elektronskog izdanja kataloga izložbe na srpskom jeziku.

Katalog izložbe

Otvaranje izložbe 26. juna 2013. u Kopru

Otvaranje izložbe 11. februara 2014. u Mariboru