01
U holu Istorijskog arhiva Beograda, 6. avgusta 2021. održana je treća radionica u sklopu realizacije projekta pod nazivom Promocija Digitalnog repozitorijuma Istorijskog arhiva Beograda u cilju razmene iskustava u sprovođenju procesa digitalizacije u arhivima i bibliotekama.
 
Teme stručne radionice su bile:
 
• Prezentacija digitalizovane arhivske građe
• Zakonski okvir za digitalizaciju
• Mogući pravci uspostavljanja saradnje u procesu digitalizacije
• Razmena iskustava
 
Učesnici radionice bili su predstavnici Arhiva Vojvodine, Narodne biblioteke Srbije, Istorijskog arhiva Požarevca, Vojnog arhiva, Društva srpskih rodoslovaca "Poreklo", Arhiva Jugoslavije, predstavnici domaćina Istorijskog arhiva Beograda i predstavnici kompanija SafeDoc i Dass.
 
Nakon pozdravne reči mr Dragana Gačića, direktora Istorijskog arhiva Beograda i uvodne reči Slobodana Mandića održana je prezentacija Digitalnog repozitorijuma - onlajn platforme koja registrovanim korisnicima dostupa milion digitalizovanih kartona žitelja tj. prijava boravka stanovnika Beograda od 1922 – 1952, pregled 811 crkvenih matičnih knjiga sa užeg gradskog jezgra Beograda i pregled 52 knjige popisa porodica iz Zemuna koje su vođene krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka, koju su održali Jelena Nikolić, Tijana Кovčić, Dragana Mitrašinović iz Arhiva Beograda i Vladimir Tatić iz kompanije SafeDoc.
 
Detaljan program stručnog skupa sa učesnicima i temama.
 
Projekat pod nazivom Promocija digitalnog repozitorijuma izvodi se uz podršku Ministarstva kulture i informisanja za 2020. godinu i predviđa organizaciju dve edukativne radionice za učenike i studente i jednu stručnu radionicu za kolege arhiviste.