Arhiv Vojvodine radionicaU sredu, 20. jula 2022, u Arhivu Vojvodine je održana Radionica na temu Prekršajni postupak za neizvršavanje obaveza stvaralaca i imalaca arhivske građe.

Moderator Radionice bila je Milena Popović Subić, arhivska savetnica, rukovodilac Grupe za matične poslove Arhiva Vojvodine., a Mirjana Tukar, sudija Odeljenja Prekršajnog apelacionog suda u Novom Sadu je učesnicima pojasnila postupak podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka za nesavesno rukovanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom u skladu sa Zakonom.

Učesnike Radionice je pozdravio dr Nebojša Кuzmanović, direktor Arhiva Vojvodine, a radionici su prisustvovali predstavnici Arhiva Vojvodine, Arhivističkog društva Srbije – predsednica, Istorijskog arhiva Grada Novog Sada, Istorijskog arhiva Bela Crkva, Istorijskog arhiva Zrenjanin, Istorijskog arhiva u Pančevu, Istorijskog arhiva Senta, Istorijskog arhiva Sombor, Istorijskog arhiva „Srem” iz Sremske Mitrovice, Istorijskog arhiva Beograda, Istorijskog arhiva Čačak.

Istorijski arhiv Beograda su predstavljali Jelena Nikolić i Bojan Draškić, pomoćnici direktora i Ružica Mandić arhivist u Službi za nadzor arhivske građe van arhiva.