Studenti01
Istorijski arhiv Beograda 23. novembra 2022. godine posetili su studenti Grupe za turski jezik, književnost i kulturu Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
 
Studenti su se ovom prilikom upoznali sa malobrojnom ali dragocenom arhivskom građom na osmanskom jeziku, koja je deo pokretnog kulturnog nasleđa Republike Srbije i poslušali predavanje na temu „Pokretno kulturno nasleđe o Turcima Studenti02Osmanlijama na srpskom i osmanskom jeziku u fondovima Istorijskog arhiva Beograda“.
 
Predavanje su održali doc. dr Irena Кolaj Ristanović, Filošoški fakultet u Beogradu, dr Uroš Dakić, Filološki fakultet u Beogradu i Dragana Mitrašinović, viši arhivist Istorijskog arhiva Beograda.
 
Ova poseta omogućila je studentima neposredan uvid u spise lokalne administracije Osmanskog carstva, diplomatičku i paleografsku analizu istih i upoznavanje sa pravilima rada i korišćenja arhivske građe pohranjene u Arhivu.