Studenti01Историјски архив Београда 23. новембра 2022. године посетили су студенти Групе за турски језик, књижевност и културу Филолошког факултета Универзитета у Београду.
 
Студенти су се овом приликом упознали са малобројном али драгоценом архивском грађом на османском језику, која је део покретног културног наслеђа Републике Србије и послушали предавање на тему „Покретно културно наслеђе о Турцима Османлијама на српском и османском језику у фондовStudenti02има Историјског архива Београда“.
 
Предавање су одржали доц. др Ирена Колај Ристановић, Филошошки факултет у Београду, др Урош Дакић, Филолошки факултет у Београду и Драгана Митрашиновић, виши архивист Историјског архива Београда.
 
Ова посета омогућила је студентима непосредан увид у списе локалне администрације Османског царства, дипломатичку и палеографску анализу истих и упознавање са правилима рада и коришћења архивске грађе похрањене у Архиву.