Radionica 2023Istorijski arhiv Beograda je 7. i 8. decembra 2023. ugostio međunarodni tim istraživača, učesnika projekta ''Istorija lične dokumentacije u evropskim nacijama: državljanstvo, nacionalnost i migracije''. Pored upoznavanja sa istorijatom, funkcionisanjem i bogatstvom fondova Arhiva, organizovana je i radionica sa radom na istorijskim izvorima pod nazivom ''Beograd na razmeđu praksi evropske nacionalne dokumentacije u XX veku''.

Radionica 2023 02Svi učesnici su sa uspehom rešili postavljene zadatke i potom su im uručeni i prigodni pokloni sa izdanjima Arhiva.

Poseta Arhivu i radionica su realizovani u okviru Evropskog programa saradnje u nauci i tehnologiji (ERC, COST) i u saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Beogradu i Pravnim fakultetom Univerziteta Union u Beogradu.