Radionica 2023Историјски архив Београда је 7. и 8. децембра 2023. угостио међународни тим истраживача, учесника пројекта ''Историја личне документације у европским нацијама: држављанство, националност и миграције''. Поред упознавања са историјатом, функцинисањем и богатством фондова Архива, организована је и радионица са радом на историјским изворима под називом ''Београд на размеђу пракси европске националне документације у XX веку''.
 
Radionica 2023 02Сви учесници су са успехом решили постављене задатке и потом су им уручени и пригодни поклони са издањима Архива.
 
Посета Архиву и радионица су реализовани у оквиру Европског програма сарадње у науци и технологији (ERC, COST) и у сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Београду и Правним факултетом Универзитета Унион у Београду.