10
 
U utorak 20. avgusta 2019. Istorijski arhiv Beograda je posetio Goran Vesić, zamenik gradonačelnika Grada Beograda. Poseti su prisustvovali: Ivan Кarl, sekretar Sekretarijata za kulturu, Andrea Radulović, zamenica predsednika Skupštine grada Beograda i predstavnici Sekretarijata za investicije Grada Beograda. 
 
Zamenik gradonačelnika Grada Beograda se prilikom posete upoznao sa investiionim radovima koji su izvedeni u Arhivu Beograda, budućim planovima za proširenje kapaciteta Arhiva, koji su trenutno u potpunosti popunjeni, kao i sa procesom digitalizacije arhivske građe i njenim dostupanjem korisnicima u onlajn režimu.
 
Naime, u Istorijskom arhivu Beograda su izvedeni investicioni radovi na rekonstrukciji dva depoa ukupne površine 2.400 m2 u kojima je smeštena arhivska građa.
 
 
Radovi su obuhvatili:
 
- Izgradnju stabilnog sistema zaštite od požara
- Ugradnju novog sistema klimatizacije
- Postavljanje led rasvete
- Instaliranje novog sistema grejanja u depoima
 
 Investitor radova je Grad Beograd, odnosno Sekretarijat za investicije, radove je izvela kompanija ELКOMS, a cena izvođenja radova je 144.000.000 dinara. Radovi su započeti u februaru 2019. i završeni, u skladu sa planom, u avgustu ove godine. Završetkom radova ispunili su se neophodni mikroklimatski, hemijsko-biološki i fizički uslovi za bezbedno čuvanje vredne arhivske građe koja je pohranjena u Arhivu Beograda koja će na taj način biti potpuno zaštićena od štetnih uticaja. U depoima će se održavati optimalna temperatura, a za osvetljenje će se koristiti najsavremenija led rasveta.
 
Goran Vesić je istakao da je ovo važan dan za kulturu grada Beograda jer je ovaj investicioni projekat najveći te vrste u ovoj godini i da je njegova realizacija omogućila da se arhivska građa konačno čuva na pravilan način. On je najavio nova ulaganja u Istorijski arhiv Beograda kao i izgradnju nove zgrade, pored postojeće, radi proširenja kapaciteta Arhiva koji su trenutno u potpunosti popunjeni.
 
Direktor Arhiva Dragan Gačić je istakao da je Arhiv ovom investiciom dobio najmoderniji sistem zaštite arhivske građe i zahvalio zameniku gradonačelnika Goranu Vesiću i Gradu Beogradu na podršci koju pružaju Arhivu, kako u domenu investicija, tako i u domenu sprovođenja procesa digitalizacije.