10У уторак 20. августа 2019. Историјски архив Београда је посетио Горан Весић, заменик градоначелника Града Београда. Посети су присуствовали: Иван Карл, секретар Секретаријата за културу, Андреа Радуловић, заменица председника Скупштине града Београда и представници Секретаријата за инвестиције Града Београда. 
 
Заменик градоначелника Града Београда се приликом посете упознао са инвестиионим радовима који су изведени у Архиву Београда, будућим плановима за проширење капацитета Архива, који су тренутно у потпуности попуњени, као и са процесом дигитализације архивске грађе и њеним доступањем корисницима у онлајн режиму.
 
Наиме, у Историјском архиву Београда су изведени инвестициони радови на реконструкцији два депоа укупне површине 2.400 м2 у којима је смештена архивска грађа.
 
Радови су обухватили:

- Изградњу стабилног система заштите од пожара
- Уградњу новог система климатизације
- Постављање лед расвете
- Инсталирање новог система грејања у депоима

Инвеститор радова је Град Београд, односно Секретаријат за инвестиције, радове је извела компанија ЕЛКОМС, а цена извођења радова је 144.000.000 динара. Радови су започети у фебруару 2019. и завршени, у складу са планом, у августу ове године. Завршетком радова испунили су се неопходни микроклиматски, хемијско-биолошки и физички услови за безбедно чување вредне архивске грађе која је похрањена у Архиву Београда која ће на тај начин бити потпуно заштићена од штетних утицаја. У депоима ће се одржавати оптимална температура, а за осветљење ће се користити најсавременија лед расвета.

Горан Весић је истакао да је ово важан дан за културу града Београда јер је овај инвестициони пројекат највећи те врсте у овој години и да је његова реализација омогућила да се архивска грађа коначно чува на правилан начин. Он је најавио нова улагања у Историјски архив Београда као и изградњу нове зграде, поред постојеће, ради проширења капацитета Архива који су тренутно у потпуности попуњени.

Директор Arhiva Драган Гачић је истакао да је Архив овом инвестициом добио најмодернији систем заштите архивске грађе и захвалио заменику градоначелника Горану Весићу и Граду Београду на подршци коју пружају Архиву, како у домену инвестиција, тако и у домену спровођења процеса дигитализације.