Otvaranje izložbe: 16. aprila 2004.
Autor: dr Branka Prpa
Autor holograma: Dušan Vukić
Realizacija: radnici Arhiva
Vizuelizacija: inž. arh. Bojana Đurović
Likovno-grafičko rešenje: Dragana Lacmanović
Izložbu otvorio: akademik Nikola Hajdin, predsednik SANU

Izložba je priređena u Galeriji Arhiva i imala je za cilj da pokaže razvoj Beograda tokom dva veka, ali iz ugla njegove posebne istorijske sudbine, koju karakterišu neprestana rušenja i obnavljanja njegovog urbanog tkiva.

Izloženi eksponati predstavili su arhitektonska zdanja koja su nekad postojala, kao i ona idejna rešenja za objekte koji nisu nikada realizovani. Centralno mesto Izložbe zauzimala je hologramska rekonstrukcija Avalskog tornja u visini od 1,5 metra, postavljena pored makete elektrifikacije Beograda iz 1891. godine.

Hologramska rekonstrukcija jednog objekta, na osnovu projekta koji se čuva u Arhivu, kao i maketa koja se danas nalazi u Elektrodistribuciji Beograda, izložena kao stalni eksponat dokumenta o elektrifikaciji Beograda, predstavljaju pionirske i, rekli bismo, revolucionarne korake u dizajniranju i izlaganju arhivskih dokumenata.

Urađen je katalog u elektronskoj formi, na srpskom i engleskom jeziku.