cesi2Изложба је постављена 28. марта 2014.  у Етнографском музеју у Београду, поводом обележавања 150 година од делатности чешких архитеката у Београду,  у реализацији Етнографског музеја у Београду и удружења историографа и историчара архитектуре ДИСТРИКТ 6 .

На изложби је представљено укупно тринаест чешких градитеља (инжињера и архитеката), који су живели и стварали у Београду, као и шест српских архитеката који су се школовали на Прашкој Академији пре 1918. године. Изложбени експонати и архивска грађа презентована на изложби прикупљана је из приватних колекција, иностраних и домаћих институција, међу којима је са обиљем техничке и пројекте документације значајно партиципирао и Историјски архив Београда.

Аутори изложбе испред Удружења Дистрикт 6: Иван Р. Марковић и Ђурђија Боровњак, историчари архитектуре. Изложба „Чешко-српске везе у архитектури Београда (1863-1941)" има за циљ да кроз дати хронолошки оквир афирмише затечени архитектонски фонд Беогарда, његов историјски развој и потенцијални утицај архитектуре чешких градитеља у Београду.