Poslovni-prostor-Obrenovac
На позив кризног штаба Градске општине Обреновац стручни тим из Историјског архива Београда, односно Служба заштите архивске грађе ван Архива, био је у обиласку институција које су погођене поплавама а поседују докуметацију од виталног значаја за град Обреновац.
 
Циљ посете је установљавање причињене штете и процена степена оштећености  архивске грађе и регистратурског материјала  при чему су дата упутства за поступање у датој ситуацији, а урађен је и опширнији извештај.