JDZ web 1
Историјски архив Београда је након трогодишњег истраживања и дигитализације архивске грађе похрањене у нашим депоима објавио веб сајт под називом Јеврејска дигитална збирка.

Ново онлајн издање нашег архива је корисницима доступно на српском и енглеском језику те је прилагођено широј заинтересованој публици. 
 
JDZ search
Збирка је настала са циљем да се на једном месту сакупи сва архивска грађа Историјског архива Београда која се односи на живот београдских Јевреја и покрива период од 200 година. Најстарији предмет у збирци датира из 1751, а најмлађи је настао 1960. године.
 
Пројекат је обухватио истраживање 59 фондова и збирки и том приликом је аналитички обрађено око 60.000 предмета са више од 100.000 скенираних страница. Архивска грађа обухвата фондове управних и  јавних служби, просветних установа, привредних удружења, као и више збирки. Тиме је Јеврејска дигитална збирка постала јединствени извор сазнања о историји београдских Јевреја.
 
Дигиталну збирку je могуће претраживати по жељеном појму и/или одабиром теме, фонда, године настанка или распона документације, унетим кључним речима и именима. Заинтересованим корисницима је доступна без регистрације.