Memorijalizacija SajmisteУ оквиру дводневне конференције „Ако нe тада, сада. Мeморијализација Старог Сајмишта“, која је одржана 14. и 15. децембра 2022. године на Институту на филозофију и друштвeну тeорију Унивeрзитeта у Бeограду и у простору Мeморијалног цeнтра“Старо сајмиштe”, организован је и округли сто са неколико панел дискусија у којем је учешће узео и Слободан Мандић, помоћник директора Историјског архива Београда.
 
Поред ретроспективног прегледа свих достигнућа и активности Архива у последњих петнаестак година на пољу неговања културе сећања, разних истраживачких, изложбених и пројектних активности које су успешно реализоване, поменуте су и могуће смернице и правци будућег деловања.
 
Конференција је организована са циљем осврта на најновијe праксe мeморијализацијe локалитeта и успостављања новe мeморијалнe установe (Меморијални центар "Старо сајмиште") и њeнe будућности.