Отварање: 22. децембра 2008. године
Аутор изложбе и гл. и одг. уредник каталога: др Бранка Прпа
Реализација изложбе: радници Архива
Визуелизација: инж. Арх. Бојана Ђуровић и Драгана Лацмановић
Ликовно-графички дизајн изложбе и каталога: Драгана Лацмановић
Превод: Светлана Аџић
Музика: Драган Латинчић, Циклус песама Хладно Шишмиш Хуји према фонетима Мирољуба Тодоровића
Приређивачи каталога: Олга Латинчић, Бранка Бранковић, Бранка Ракочевић и Евица Мицковић
Техничка припрема изложбе и каталога: Јелена Николић и Бојан Коцев
Изложбу отворио: Радован Поповић,  биограф и публициста

Сигнализам као авангардни стваралачки  покрет настао је шездесетих година XX века. Тежио је да захвати и револуционише  све гране уметности, уносећи егзактан начин мишљења и отварајући нове процесе у  култури радикалним експериментима и методама, у оквиру перманентне стваралачке  револуције, на коју су нарочито утицале технолошка цивилизација и примена  математике и рачунарске технологије у разним областима људског живота.  Сигнализам је глобални и тотални стваралачки концепт, који, негирајући искуство  као традиционалистичко, тежи да успостави нов, универзални систем вредности. Оснивач и теоретичар сигнализма Мирољуб  Тодоровић  (Скопље 1940– ) објавио је  бројне књиге поезије, прозе, есеје, полемике, књиге за децу, антологије,  bookworks. Превођен је на више језика.   Имао је 12 самосталних изложби   и  преко шест стотина колективних  изложби широм света. Добитник је награда: Павле Марковић Адамов, Оскар Давичо,  Тодор Манојловић, Вукове награде, Награде Вукове  задужбине. Заступљен је у  биографском лексикону Срби који су обележили XX век.

Легат Мирољуба Тодоровића чува се у Историјском архиву Београда.  Поред грађе за лични фонд  у легату се  налази комплетна грађа Сигналистичког документационог центра. Такође, легат  садржи бројне радове најпознатијих авангардних уметника света и око 10.000  писама Мирољуба Тодоровића и сарадника.

Изложба је постављена као лавиринт у који су  смештена документа и други материјал, а истовремено на мониторима се емитују радови и библиографија легатора. Изложбу чине два дела. У првом  је представљено стварање сигнализма као покрета, манифестације и активности Мирољуба Тодоровића, његови  оригинални и објављени радови. Други део је посвећен ширењу покрета, а  представљен је кроз радове, преписку и објавњена дела сарадника Мирољуба  Тодоровића у земљи и свету. Међу њима су: Раул Хаусман, Боб Кобинг, Марина  Абрамовић, Клаус Петер Денкер, Јулијан Корнхаузер, Клаус Грох, Живан Живковић, Илија Бакић, Добрица Камперелић... 

Каталог

Легат Мирољуба Тодоровића