vreme nastanka građe:
druga polovina XVI veka – 1980.

količina građe:
7 kutija; 0,70 dužnih metara

jezik i pismo:
srpski, turski, latinski, nemački, ruski

sadržaj građe:
Formirana je od autobiografija, hronika, monografija, genealogija, rukopisa, teftera i knjiga. U ovoj zbirci čuvaju se najstarija dokumenta Istorijskog arhiva Beograda na turskom i latinskom jeziku. Najstariji dokument je iz druge polovine XVI veka Dijalog Osmanlije i hrišćanina o vojno-političkoj situaciji. U grupi turskih dokumenata čuvaju se i Ispisi iz Kurana iz XVII veka, Priručnik za pisare iz 1760. godine, Teskera iz 1820. godine beogradskog ćehaje Ismaila trgovcu Ratkoviću, Knjiga fetvi šerijatskog sudije koja sadrži opisane pravne situacije iz svih oblasti života i koja je služila kao oslonac sudiji prilikom donošenja odluka. Najstariji latinski dokument je kupoprodajni ugovor iz 1606. godine. U okviru ove zbirke čuva se Autobiografija sa Albumom starog Beograda Luke Mladenovića, monografija porodice Karabiber od Danice Perić sa tri genealoške mape Karabiberovića i rukopis Milivoja Kostića o životu i radu beogradskih privrednika u XIX i XX veku.

informativna sredstva:
beleška o zbirci
analitika u karticama