vreme nastanka građe:
1839-1944.

količina:
knjige: 1825-1944, 383 knjige
spisi: 1837-1944, 3.188 kutija
kartoteka: 848 kutija

jezik i pismo:
srpski iz vremena pre i posle Vukove reforme; retko se sreću dokumenta na nemačkom i turskom jeziku.

informativna sredstva:
registri i delovodni protokoli; istorijska beleška; sumarni inventar; analitički inventar za period 1837-1859; klasifikator s analitičkom obradom značajnih predmeta 1860-1867. U toku obrada perioda 1868-1873; za predmete Odeljenja specijalne policije 1941-1944. U radu su imenični, tematski i geografski katalog i analitička obrada.

Istorijat tvorca fonda

Sadržaj fonda


 Serija Živeti u Beogradu I-VI