vreme nastanka građe:
(1869–1943); 1838–1965.

količina građe:
15 kutija; 1,40 dužnih metara

jezik:
srpski, francuski, namački, engleski

o tvorcu fonda:
Ivan S. Pavlović rođen je u Užicu od oca Stojka Pavlovića, konjičkog potpukovnika, i majke Lene, kćeri Nikole Lunjevice, narodnog starešine u ustancima 1804–1815. godine. Godine 1919. proizveden je u čin generala za zasluge u ofanzivi na Krstacu 1914. godine. Od kraja 1915. do polovine januara 1916. pri povlačenju srpske vojske preko Albanije na Krf, sa svojim jedinicama štitio je prolaz kroz Ibarski tesnac i Crnu Goru i obezbeđivao prolaz i ukrcavanje vojske za San Đovani di Medua. Nosilac je brojnih odlikovanja. Pisao je i objavljivao radove iz strategije, taktike i istorije. Za vreme ratova vodio je dnevnike i beleške.

sadržaj građe:
Arhivska građa fonda (spiskovi, izveštaji, naredbe, raporti, fotografije, mape) obiluje podacima o Prvom svetskom ratu. Od izuzetnog značaja je i građa bliskih srodnika tvorca fonda: Ivanovih roditelja, braće: Petra, profesora i akademika, osnivača Prirodnjačkog muzeja, Pavla i Milana; sestara: Katarine, profesorke, i Jelisavete. Sa arhivskom građom ovog fonda otkupljen je i Rodoslov Obrenovića od Pante Srećkovića, istoričara, koga je prepisala Mileva Ranka Alimpića.