depokutijeDepo je prostor u kojem se čuva celokupna arhivska građa predata na čuvanje Arhivu i predstavlja riznicu pisanih izvora za istoriju Beograda.

Depo Istorijskog arhiva Beograda zauzima površinu od 2.400 m2 i odvojen je od radnih prostorija. Snabdeven je elektronskom bravom, a kartice koje omogućavaju pristup depou poseduju samo ovlašćena lica. Vrata su metalna, kompletan prostor je pokriven protivpožarnim senzorima i instrumentima koji mere temperaturu i vlažnost vazduha. Sproveden je sistem klimatizacije, a na prozorima postoje roletne. Na taj način stvoreni su uslovi za zaštitu od najvećih neprijatelja arhivske građe – vatre, vode i sunčevih zraka.

Arhivska građa je pohranjena u kartonskim kutijama i mapama koje se izrađuju u samom Arhivu, a smeštena je po unapred utvrđenom rasporedu u metalne regale koji mogu primiti 20.000 metara građe.