време настанка грађе:
(1877- )

количина грађе:
96 књига; 78 кутија

језик:
српски, немачки

о творцу фонда:
Илија Милосављевић Коларац (1800–1878), велетрговац, основао је 1861. године Фонд за помагање и награђивање српских књижевника. Од 1875. овај фонд прераста у Књижевни фонд (са капиталом од 10.000 дуката). Оставши без потомства, одлучио је да целокупну имовину завешта „на корист свога народа" и основао Задужбину Илије Милосављевића Коларца.

садржај грађе:
Грађа садржи записнике одбора, пресуду Суда о спору против масе Илије М. Коларца, биланс целокупне непокретне и покретне имовине који је Коларац завештао за оснивање Универзитета и образовање књижевног фонда, његову приватну преписку, фотографије и трговачку коресподенцију. Грађа даје податке о раду Задужбине, њеним правилима, поклонима које је она у виду књига уступала појединим институцијама, о подизању зграде Задужбине и одржавању разних културних и научних скупова у згради Коларчевог народног универзитета.