време настанка грађе:
друга половина XVI века – 1980.

количина грађе:
7 кутија; 0,70 дужних метара

језик и писмо:
српски, турски, латински, немачки, руски

садржај грађе:
Формирана је од аутобиографија, хроника, монографија, генеалогија, рукописа, тефтера и књига. У овој збирци чувају се најстарија документа Историјског архива Београда на турском и латинском језику. Најстарији документ је из друге половине XVI века Дијалог Османлије и хришћанина о војно-политичкој ситуацији. У групи турских докумената чувају се и Исписи из Курана из XVII века, Приручник за писаре из 1760. године, Тескера из 1820. године београдског ћехаје Исмаила трговцу Ратковићу, Књига фетви шеријатског судије која садржи описане правне ситуације из свих области живота и која је служила као ослонац судији приликом доношења одлука. Најстарији латински документ је купопродајни уговор из 1606. године. У оквиру ове збирке чува се Аутобиографија са Албумом старог Београда Луке Младеновића, монографија породице Карабибер од Данице Перић са три генеалошке мапе Карабиберовића и рукопис Миливоја Костића о животу и раду београдских привредника у XIX и XX веку.

информативна средства:
белешка о збирци
аналитика у картицама