време настанка грађе:
1839-1944.

количина:
књиге: 1825-1944, 383 књиге
списи: 1837-1944, 3.188 кутија
картотека: 848 кутија

језик и писмо:
српски из времена пре и после Вукове реформе; ретко се срећу документа на немачком и турском језику.

информативна средства:
регистри и деловодни протоколи; историјска белешка; сумарни инвентар; аналитички инвентар за период 1837-1859; класификатор с аналитичком обрадом значајних предмета 1860-1867. У току обрада периода 1868-1873; за предмете Одељења специјалне полиције 1941-1944. У раду су именични, тематски и географски каталог и аналитичка обрада.

Историјат творца фонда

Садржај фонда


 Серија Живети у Београду I-VI