Нада Маринковић (1921-1998), новинар, књижевник. Завршила Филозофски факултет, сорбонски постдипломац. Објавила више романа, путописа, есеја.
Члан Удружења новинара Југославије, Удружења књижевника Југославије, почасни члан Удружења књижевника Индонезије и кмерских писаца (Камбоџа).Члан Европског друштва културе. За свој рад на ширењу културне и уметничке делатности добитник више домаћих и иностраних признања.

Лични фонд Наде Маринковић Историјски архив Београда је преузео 2004. године. У 29 кутијa смештена је грађа: рукописи и објављене књиге, преписка, магнетофонске траке разговора са истакнутим личностима из културе, фотографије.

Изложба Човек у времену