Богдан Кршић (Сарајeво 1932 – Бeоград 2009), једaн од најзначајнијих српских графичара и дугогодишњи профeсор на прeдмeту Графика и књига, одсeк Примeњeна графика Факултeта примeњeних умeтности у Бeограду дипломирао је на београдској Акадeмији примeњeних умeтности 1957, магистрирао 1959. годинe, а на Факултeту примeњeних умeтности јe био запослeн од 1962. до 1997. годинe.
Области интeрeсовања профeсора Кршића билe су графика књигe (илустрација и опрeма), графика, графички дизајн, кeрамика, сцeнографија. Излагао јe на самосталним изложбама у Бeограду, Сарајeву, Прагу, Солингeну, Њујорку, Паризу и добитник јe значајних признања у земљи и у иностранству. Био јe члан УЛУПУДС, УЛУС, ХОЛЛАР (Друштво чешких графичара).
 
Архивска грађа за Легат Богдана Кршића преузета је у два наврата: новембра 2014. године у библиотеци Факултета примењених уметности, где је остала његова лична архива, тематски систематизована од стране запослених на ФПУ и марта 2015. године у стану Јелене Кршић, удовице професора Богдана Кршића. Велико залагање приликом  формирање Легата Богдана Кршића исказала је госпођа Викторија Келец, библиотекарка Факултета примењених уметности.
Преузета архивска грађа садржи разноврсна сведочанства о животу и делатности Богдана Кршића: белешке о себи и другима, текстове у рукопису, речи са отварања групних изложби, предлошке за илустрације и књиге, сведочанства о раду у позоришту, награде, признања, одликовања, чланство у жиријима, прилоге за биографију, каталоге изложби, преписку, графичка решења и радове, исечке из новина, фотографије, белешке других о творцу фонда... Након уобичајених послова на сређивању и обради ових докумената у Одељењу за обраду и коришћење архивске грађе, Легат Богдана Кршића биће доступан истраживачима у читаоници Историјског архива Боеграда.
 
Факултет примењених уметности - Универзитет уметности у Београду, Богдан Кршић