Константин-Коча Поповић, (1908-1992), сорбонски ђак, публициста, књижевник, један од оснивача београдске надреалистичке групе. Био је учесник у Шпанском грађанском рату и НОР-у, партизански генерал. Истакнути дипломата, политички и државни функционер у социјалистичкој Југославији.

Легат Константина-Коче Поповића и Лепосаве Перовић примљен је у ИАБ закључно са 1992. У легату се поред личних докумената чува богата преписка, записи, ордење, цртежи, фоно и фототека, радна соба и библиотека легатора. Од 2005. доступан је истраживачима. Свестраност и комплексност легаторове личности и његове делатности огледа се у разноврсности преузетог фонда који осликава не само живот и рад легатора него и време  у коме је живео.

Изложба Константин Коча Поповић

100 година од рођења Константина Коче Поповића