Директор: Мр Драган Гачић

СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

 помоћник директора

Служба за заштиту архивске грађе ван Архива:

Чауш Миловановић Софија, руководилац, виши архивист

Латиновић Јасмина, архивски саветник
Мандић Ружица, архивист
Чолић Немања, архивист
Лале Дајана, архивист

 
Одељење за заштиту архивске грађе у Архиву Депо и рад са странкама:

Мијатовић Владимир, руководилац, архивски саветник

Арсеновић Иван, архивист
Вукотић Иван, архивист
Дожудић Александар, организатор техничког oдржавања у депоу
Ракочевић Милош, архивист
Станчевић Зоран, арх. помоћник прве врсте
 
Служба за рад са странкама:
 
Митровић Мирослав, руководилац, арх. помоћник прве врсте
 
Димитријевић Мирјана, арх. помоћник
Митровић Биљанa, арх. помоћник прве врсте
 
СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ И ФИНАНСИЈСКО-РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ:

Драшкић Бојан, помоћник директора, дипл. правник

Поповић Бранислава, организатор културних активности
Стојановић Сувада, технички секретар
Лазаревић Шемса, манипулант у Депоу
Живановић Драгица, манипулант у Депоу

Група за рачуноводствене послове:

Хинић Јасмина, руководилац фин. рач. послова, архивист

Брашњевић Мирјана, арх. помоћник прве  врсте, реф. финан. рач. послова
Илић Славица, реф. финан. рач. послова
Љубић Снежана, реф. финан. рач. послова

 

 

СЕКТОР ЗА ОБРАДУ И КОРИШЋЕЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ:

 помоћник директора

Одсек за програме, публиковање и коришћење архивске грађе и међународну сарадњу

Смиловић Зорица, руководилац, архивски саветник

Мандић Слободан, архивски саветник
Лазић Снежана, архивски саветник
Лекић Весна, дипл. библиотекар
Лазић Милка, архивист
Митрашиновић Драгана, виши архивист

Одељење за сређивање и обраду архивске грађе

Миленковић Мирјана, руководилац, архивски саветник

Миличић Грета, архивист
Митровић Коцев Јелена, архивски саветник
Перић Марко, архивист
Стојановић Теодосић Исидора, архивски саветник

Одељење за дигитализацију, микрофилмовање и техничку заштиту архивске грађе

Николић Јелена, руководилац, архивски саветник

Јовановић Јелена, архивски саветник
Ковчић Тијана, виши архивист
Гачић Александар, сарадник дигиталних процеса
Орестијевић Срђан, програмер-инжењер, архивист
Јовановић Виолета, арх. помоћник прве врсте
Јовић Славица, оператер у процесу дигитализације
Дивац Жељко, рестауратор папира
Коцев Бојан, књиговезац специјалиста

САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ПРИВРЕМЕНО ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ:

Лазаревић Небојша
Поповић Александра