У Одељењу за обраду и коришћење архивске грађе обављају се послови сређивања, обраде и израде информативних средстава, библиотеке, читаонице, културно-просветне делатности и публиковања архивске грађе.