plakat radionica resУ Историјском архиву Београда је у четвртак 7. новембра 2019. одржана интерактивна радионица на тему "Електронски документи и постојећи правилници о канцеларијском пословању".

Радионица се бавила основама за регулисање система канцеларијског и архивског пословања у регистратурама које не врше јавна овлашћења у класичном и електронском окружењу и проблемима усклађивања свих неопходних процеса са законском регулативом која се убрзано доноси. Разматрали су се и проблеми са којима се сусреће служба за надзор у архивима на терену, у регистратурама, где се архивска грађа и ствара, кроз надзор и стручну помоћ при архивирању и одржавању, одабирању и евидентирању целокупне грађе једног субјекта као и начини да се рад унапреди.

Присутнима су се у уводном делу обратили Владимир Мијатовић из Историјског архива Београда, Верица Филиповић и др Татјана Кикић из Архива Србије и Милена Поповић Субић из Архива Војводине, а модератори скупа су били Југослав Вељковски из Историјског архива Града Новог Сада, Мирјана Медалић из Историјског архива Срем и Јасмина Латиновић из Историјског архива Београда уз записничара Смиљку Вучур из Историјског архива у Панчеву.

У раду радионице су учествовале колеге из Архива Србије, Архива Војводине, Историјског архива Београда, Историјског архива Града Новог Сада, Историјског архива у Панчеву, Историјског архива Срем, Архива у Чачку, Историјског архива Шабац, Историјског архива Пожаревца, Историјског архива Краљева, Историјског архива Кикинде, Историјског архива Врања, Историјског архива Лесковца, Историјског архива Рас Нови Пазар, Историјског архива Бела Црква, Архива Смедеревске Паланке, Историјског архива Јагодине, Историјског архива Сомбора, Историјског архива Крушевца, Историјског архива Зрењанина, Историјског архива Топлице - Прокупље, представници Градске општине Земун и представници регистратура Generali осигурање, Тартик доо, МТС банке а.д. у Београду итд.