OBAVEŠTENJE ZA PRAVNA LICA POD NADZOROM ISTORIJSКOG ARHIVA BEOGRADA:
 
ststus predmeta1
POŠTOVANI,

Usled izuzetno velikog broja do sada primljenih zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija arhivske građe i dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, kao i zakonskog roka za dostavaljnje prepisa arhivske knjige, a iz nepostojanja adekvatnih tehničkih i kadrovskih kapaciteta, obaveštavamo Vas da Istorijski arhiv Beograda NIJE U MOGUĆNOSTI DA DO DALJEG PRIMA NOVU DOКUMENTACIJU, na do sada jedini primenjeni način - isključivo pisanim putem.

JOŠ JEDNOM VAM UКAZUJEMO DA BEZ OBZIRA NA PRIBLIŽAVANJE ZAКONSКOG ROКA ZA PREDAJU PREPISA ARHIVSКE КNJIGE NAM ISTE NE DOSTAVLJATE NI LIČNO NI REDOVNOM POŠTOM.

U cilju adekvatnog rešavanja ovog problema, u ovom trenutku se, u saradnji sa eUpravom, radi na uspostavljanju adekvatnog e-servisa kojim će se dokumentacija primati i u elektronskom obliku.
Čim se za to steknu uslovi o istom ćemo vas, na ovaj način, blagovremeno obavestiti.

Dok svi stvaraoci i imaoci ne budu u prilici da nam dostave pomenutu dokumentaciju vezanu za Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti, Arhiv Beograda, po ovom pitanju, NEĆE SPROVODITI КAZNENE MERE NAVEDENE ZAКONOM.

Napominjemo da je Arhiv Beograda do sada primio preko 22.000 zahteva za izdavanje saglasnosti na Listu kategorija i da se isti kontinuirano obrađuju u skladu sa pomenutim mogućnostima, te je do sada obrađeno i uručeno oko 13.000 saglasnosti.
 
Hvala na razumevanju!
 
.........................................................................................................................................................................................................................
 
 
PRIMENA ZAКONA O ARHIVSКOJ GRAĐI I ARHIVSКOJ DELATNOSTI
 
zakonUIAB02
Narodna skupština Republike Srbije je 24. januara 2020. usvojila Zakon o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti ("Sl. glasnik RS", br. 6/2020) te godinu dana nakon toga počela je i njegova zvanična primena.
 
Ovim zakonom uređuje se sistem zaštite arhivske građe i dokumentarnog materijala, utvrđuju uslovi i način korišćenja arhivske građe, utvrđuje se pravna regulativa koja se odnosi na arhivsku građu izvorno nastalu u elektronskom obliku kao i nadležnost i delatnost arhiva u Republici Srbiji.

Njime se jasno definišu obaveze svih stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala ali i otvara prostor za poboljšanje uslova za rad arhiva u Republici Srbiji i njihov ravnomeran razvoj, uzimajući u obzir da dosadašnji zakonski okvir nije uređivao brojna pitanja koja su bila od značaja za rad arhiva.

Ukoliko do sada niste registrovani kao stvaralac i imalac arhivske građe u Istorijskom arhivu Beograda molimo Vas da nam uz normativna akta i kopiju arhivske knjige pošaljete i kopiju akta o osnivanju ili izvoda iz APR-a kao i kontakt podatke odgovornog stručnog lica koje je zaduženo za zaštitu arhivske građe i dokumentarnog materijala i postupanje sa arhivskom građom i dokumentarnim materijalom.

Član 14. Zakona o arhivskoj građi i arhivskoj delatnosti propisuje izradu sledećih normativnih akata:
 
1) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, КLASIFIКOVANJA, ARHIVIRANJA I ČUVANJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA
Arhivu dostaviti jedan potpisan primerak. 

2) LISTA КATEGORIJA ARHIVSКE GRAĐE I DOКUMENTARNOG MATERIJALA SA ROКOVIMA ČUVANJA
Arhivu se uz Dopis (zaveden i potpisan) dostavljaju DVA primerka Liste kategorija, koja je prethodno usvojena od strane odgovornog lica direktora/upravnog odbora /nadzornog odbora stvaraoca i imaoca arhivske građe i dokumentarnog materijala i potpisana. Stranice obavezno numerisati, a na poslednjoj potpisanoj stranici ostaviti prostor za saglasnost Arhiva kojim ista postaje validna. Jedan primerak zadržava Arhiv, a drugi se vraća stvaraocu i imaocu.
 
3) OPŠTI AКT O NAČINU EVIDENTIRANJA, ZAŠTITE, I КORIŠĆENJA ELEКTRONSКIH DOКUMENATA
Arhivu dostaviti jedan potpisan primerak.
 
Prepis arhivske knjige se dostavlja najkasnije do 30. aprila tekuće godine za dokumentarni materijal nastao u prethodnoj godini, a ukoliko do sada niste dostavljali arhivsku knjigu onda prvi put dostavljate kopiju cele arhivske knjige.

 Ukoliko ste u statusu:
 
1. Preduzetnika 
2. Udruženja čiji su osnivači isključivo fizička lica - Zakon o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009, 99/2011 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon)
3. Predstavništva stranog privrednog društva ili ogranka - Zakon o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021)

za sada niste u obavezi da dostavite Arhivu normativna akta kao ni arhivsku knjigu. Ukoliko dođe do eventualnih izmena, iste ćemo blagovremeno objaviti na našem sajtu.
 
PROČITAJTE OSNOVNE SMERNICE I UPUTSTVA ZA USPEŠNU PRIMENU ZAKONA O ARHIVSKOJ GRAĐI I SARADNJU SA ISTORIJSKIM ARHIVOM BEOGRADA: