Bogdan Kršić (Sarajevo 1932 – Beograd 2009), jedan od najznačajnijih srpskih grafičara i dugogodišnji profesor na predmetu Grafika i knjiga, odsek Primenjena grafika Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu diplomirao je na beogradskoj Akademiji primenjenih umetnosti 1957, magistrirao 1959. godine, a na Fakultetu primenjenih umetnosti je bio zaposlen od 1962. do 1997. godine.
Oblasti interesovanja profesora Kršića bile su grafika knjige (ilustracija i oprema), grafika, grafički dizajn, keramika, scenografija. Izlagao je na samostalnim izložbama u Beogradu, Sarajevu, Pragu, Solingenu, Njujorku, Parizu i dobitnik je značajnih priznanja u zemlji i u inostranstvu. Bio je član ULUPUDS, ULUS, HOLLAR (Društvo čeških grafičara).
 
Arhivska građa za Legat Bogdana Kršića preuzeta je u dva navrata: novembra 2014. godine u biblioteci Fakulteta primenjenih umetnosti, gde je ostala njegova lična arhiva, tematski sistematizovana od strane zaposlenih na FPU i marta 2015. godine u stanu Jelene Kršić, udovice profesora Bogdana Kršića. Veliko zalaganje prilikom formiranje Legata Bogdana Kršića iskazala je gospođa Viktorija Kelec, bibliotekarka Fakulteta primenjenih umetnosti.
Preuzeta arhivska građa sadrži raznovrsna svedočanstva o životu i delatnosti Bogdana Kršića: beleške o sebi i drugima, tekstove u rukopisu, reči sa otvaranja grupnih izložbi, predloške za ilustracije i knjige, svedočanstva o radu u pozorištu, nagrade, priznanja, odlikovanja, članstvo u žirijima, priloge za biografiju, kataloge izložbi, prepisku, grafička rešenja i radove, isečke iz novina, fotografije, beleške drugih o tvorcu fonda... Nakon uobičajenih poslova na sređivanju i obradi ovih dokumenata u Odeljenju za obradu i korišćenje arhivske građe, Legat Bogdana Kršića biće dostupan istraživačima u čitaonici Istorijskog arhiva Boegrada.