Vicko Krstulović (1905-1988), metalski radnik, učesnik predratnog radničkog pokreta i Narodnooslobodilačkog rata, nosilac ordena narodnog heroja, funkcioner u socijalističkoj Jugoslaviji. Stanovnik Splita, Zagreba i Beograda.
U legatu se pored ličnih dokumenata, fotografija, ordenja, plaketa, povelja i obimne prepiske, nalaze i Vickova kazivanja i sećanja o životu i političkoj aktivnosti, koja su pripremljena za objavljivanje. Legat sadrži brojna dokumenta o NOR-u, mornarici, kritičke osvrte na objavljene knjige i pisanja u štampi, kao i veliki broj pojedinačnih dnevnih i nedeljnih listova (celi brojevi, isečci, fotokopije).

Biblioteku čini 1.127 knjiga i 358 časopisa. Desetak knjiga iz biblioteke nastalo je tokom Drugog svetskog rata. Posebno vredna su izdanja: Jama – Ivana Gorana Kovačića (jedini sačuvan primerak ratnog izdanja) i Stojanka majka Knežopoljka – Skendera Kulenovića. Legat je Istorijskom arhivu Beograda, posle očeve smrti, predao Vladimir Krstulović.