Jovan Ćirilov (1931 - 2014), umetnički direktor i selektor BITEF- a, sa najdužim stažom selektora na jednom evropskom festivalu, autor više knjiga, rečnika, prevodilac. Po njegovim scenarijima rađeno je više filmova i radio drama. Pored niza naših nagrada, nosilac je francuskog odlikovanja Viteza umetnosti i književnosti.

Istorijski arhiv Beograda sukscesivno preuzima od Jovana Ćirilova arhivsku građu za lični fond od 2004. Do polovine 2007. preuzeto je 198 kutija.U legatu se čuvaju dokumenta iz svih sfera delatnosti legatora, lična dokumenta, prepiska, dnevnici sa brojnih putovanja širom sveta, rokovnici, beležnice sa konkursa gde je bio član žirija, bogata fototeka, ilustrativni materijal pozorišnih predstava i pozorišnih trupa iz celog sveta.

Izložba Bitef - Velike nagrade