Miroljub Todorović (1940– ), osnivač i teoretičar signalizma, srpskog neoavangardnog stvaralačkog pokreta, objavio je brojne knjige poezije, eseja, intermedijalne radove, imao je dvanaest samostalnih izložbi, izlagao je na preko šest stotina kolektivnih međunarodnih izložbi. Dela Miroljuba Todorovića objavljivana su na više jezika u antologijama, zbornicima, katalozima, listovima i časopisima evropskih zemalja, SAD, Kanade, Meksika, Urugvaja, Brazila, Nove Kaledonije, Južne Koreje, Japana I Australije.

Dobitnik je više nagrada i priznanja među kojima su:
- Vukova nagrada 2005. za izuzetan doprinos razvoju kulture Srbije na svesrpskom kulturnom prostoru,
- Nagrada Vukove zadužbine 2007. za umetnost, za zbirku poezije Plavi vetar,
- Priznanje Krleža za životno delo,
- Povelja za životno delo Udruženja književnika Srbije 2010,
- Zlatni beočug za trajni doprinos kulturi Beograda 2011.

U Istorijskom arhivu Beograda je 2004. godine formiran Legat Miroljuba Todorovića koji se do danas kontinuirano dopunjava. U legatu se u 90 kutija čuvaju lična dokumenta tvorca, bogata fotodokumentacija, objavljena i rukopisna dela legatora i ostalih signalista, saradnika iz celog sveta, katalozi, komplet internacionalne revije „Signal", prepiska sa saradnicima iz zemlje i sveta - oko 10.000 pisama, pojedinačni primerci štampe, pesama, crteža i poštanskih karata. Među njima su i pisma и radovi Ljubiše Jocića, Raula Hausmana, jednog od osnivača berlinske DADE i tvorca fotomontaže, Marine Abramović, Boba Kobinga, umetnika performansa, dr Milivoja Pavlovića, dr Juliana Kornhauzera, dr Klausa Petera Denkera, Andreja Tišme, dr Živana Živkovića...
Legat se obrađuje u modulu za obradu fondova u  arhivskom informacionom sistemu JANUS po ISAD(g) standardu.
 
 
Pregledajte i po želji preuzmite u elektronskoj formi:

Izložba Signalizam Miroljuba Todorovića

Sajt Miroljuba Todorovića

Blog Miroljuba Todorovića


Projekat Rastko