Главни и одговорни уредник: др Бранка Прпа
Приређивачи: проф. др Милан Ристовић, др Дубравка Стојановић, др Мирослав Јовановић, др Предраг Марковић (књ. I-III), др Мирослав Перишић, мр Горан Милорадовић (књ. IV-VI)
Графичко-ликовни дизајн: Драгана Лацмановић
Године издања: 2003-08.


У свом издавачком програму Архив даје приоритет објављивању грађе важнијих фондова, како би их учинили доступним истраживачима. Серија под називом Живети у Београду настала је објављивањем грађе из фонда Управе града Београда. То је један од највећих фондова који се чува у Историјском архиву Београда, а састоји се од 390 књига и 3.182 кутије грађе, чији је обим 458,70 дужних метара.Теме које су издвојене покривају велики распон различитих области – политичке, друштвене, привредне, културне и војне историје. Ипак, акценат је свакако на свакодневици, на животу „обичног” човека и његовој интеракцији са градом, који се, у сваком погледу, рапидно развијао и растао.

Сваку књигу серије прати исцрпан предговор, у којима су приређивачи истакли најважније одлике, процесе и догађаје у датом периоду. Приређивачи су професори историје са Филозофског факултета и научни сарадници историјских института, а сарадници у припреми издања стручњаци Архива. Теме које су издвојене покривају велики распон различитих области – политичке, друштвене, привредне, културне и војне историје.

Промоција шест књига серије одржавала се у априлу сваке године у Скупштини града, поводом Дана Београда. Рад на овом послу бацио је ново светло на већ, како се сматрало, истражене теме и области, те су тиме попуњене велике празнине не само за историју Београда, већ и историју Србије.


Преузмите предговор:

књига 1 (1837-1841)
књига 2 (1842-1850)
књига 3 (1851-1867)
књига 4 (1868-1878)
књига 5 (1879–1889)
књига 6 (1890-1940)