Izdavači: Istorijski arhiv Beograda i Institut za noviju istoriju Srbije
Za izdavače: Dr Mile Bjelajac, Mr Dragan Gačić
Glavni i odgovorni urednici:
Slobodan Mandić, Dr Vladimir Cvetković
Priređivači:
Dr Srđan Mićić, Dr Nataša Milićević
Recenzenti:
Akademik Ljubodrag Dimić, Prof. dr Mira Radojević, dopisni član SANU, Dr Sofija Božić
Lektura:
Mr Nataša Nikolić
Prelom teksta i priprema za štampu:
Đorđe Sekerezović
Dizajn korica:
Đorđe Sekerezović
Štampa:
Zlamen
Tiraž:
500
 
 
Legat Кoste St. Pavlovića, koji je njegov sin Stevan Pavlović predao Istorijskom arhivu Beograda, sadrži dnevničke beleške koje su nastale u periodima od 1930. do 1934. i od 1944. do 1954. godine. Zbog toga su vrlo korisne za istraživače koji se interesuju za jugoslovensku istoriju u međuratnom periodu i Drugom svetskom ratu, ali i životu i radu pojedinaca koji su ostali da žive u emigraciji i posle 1945. godine.
 
Dnevničke beleške koje je Кosta Pavlović vodio u vreme dok je bio lični sekretar Vojislava Marinkovića, 1930–1932, predstavljaju značajan istorijski izvor za istraživače i širu javnost. Informacije su uglavnom tačne i precizne, što je potvrđeno u velikom broju slučajeva poređenjem s drugim izvorima i dosadašnjim saznanjima u istoriografiji. Za ovaj period dnevnik Кoste Pavlovića pruža pregršt informacija o različitim događajima, ličnostima i procesima: odnosima kralja Aleksandra sa istaknutim pojedincima u šestojanuarskom režimu, međusobnim odnosima između bivših radikala, demokrata i Petra Živkovića, delatnosti građanske, studentske i ekstremističke opozicije režimu i odnosu vlasti prema njima, planiranim ustavnim promenama, donošenju novih zakona i izborima sprovedenim 1931, Ministarstvu inostranih poslova i diplomatsko-konzularnoj službi, odnosima Jugoslavije sa pojedinim državama i u okviru Male antante, zvaničnim posetama Vojislava Marinkovića Atini i Varšavi, radu jugoslovenskih delegacija te nastupima velikog broja stranih državnika i diplomata u Društvu naroda, na Кonferenciji za razoružanje i drugim međunarodnim forumima, reakcijama međunarodne javnosti na predlog Aristida Brijana o Evropskoj federaciji država i dr.
 
Zbog velikog broja ličnosti, institucija i događaja kojima obiluje dnevnik Кoste Pavlovića, priređivači Dnevnika napisali su i uvodnu studiju s namerom da olakšaju čitaocima, posebno širem auditorijumu, praćenje različitih tema o kojima je autor beležio podatke i svoja zapažanja. Studija je posvećena promenama u državnom i društvenom životu Jugoslavije koje su nastupile sa zavođenjem šestojanuarskog režima, i na koji način je reagovano na unutrašnje i spoljne izazove koji su se javili u periodu od 1929. do 1932. godine.
 

Publikacija Istorijskog arhiva Beograda objavljena 2017. godine: Кosta St. Pavlović, Londonski dnevnik 1945–1946