Glavni i odgovorni urednik: dr Branka Prpa
Priređivači: arh. savetnik Evica Micković, arh. savetnik Milena Radojčić
Uvodna studija: prof. dr Ljubodrag Dimić, prof. dr Milan Ristović
Likovno-grafički dizajn: Dragana Lacmanović
Godina izdanja: 2009.

Iz štampe je izašla još jedna u nizu knjiga originalne arhivske građe Istorijskog arhiva Beograda. Arhivska građa Uprave grada Beograda - originalne knjige evidencije zatočenika koncentracionog logora Beograd-Banjica, štampana je u dva toma: I tom 707 strana, II tom 830 strana u tiražu 1500 primeraka.

Na području okupiranog Beograda u periodu 1941-1944. postojala su četiri logora. Najviše pisanih tragova sačuvano je za logor Banjica. Logorska uprava je vodila evidenciju o prispelim zatočenicima, o čemu govore osam sačuvanih originalnih knjiga ličnih podataka pritvorenika koncentracionog logora Beograd-Banjica. Upisivani su podaci o zatočenicima: ime i prezime, zanimanje, datum i mesto rođenja, ime roditelja, bračno stanje, adresa i mesto boravka, datum dovođenja u logor i od koga su dovedeni, kao i njihovo dalje kretanje.

Arhivska građa je objavljena po svim metodološkim zahtevima. Knjigu prati naučni aparat, koji doprinosi dodatnim objašnjenjima, detaljno istraženim i proverenim kroz sačuvanu arhivsku građu fondova Arhiva: fond Uprave grada Beograda Odeljenje specijalne policije i fond Gestapoa, zatim zbirke memoarske i dokumentarne građe. Tu su i prateći registri, imenski i geografski, kao i objašnjenja skraćenica i nepoznanica, spisak korišćenih izvora i literature. Ovo izdanje čine posebnim blokovi fotografija logora, nemačke okupacione i  srpske kolaboracionističke vlasti, logorske uprave, zatočenika logora, stratišta, ekshumacije žrtava i njihovih sahrana. Većina fotografija je prvi put data na uvid čitaocima.

Publikacija sadrži uvodnu studiju koja se bavi analizom ideje logora kao „laboratorije totalitarnih režima” i istorijskim viđenjem širenja logorskog aparata po okupiranoj Srbiji, daje statistički pregled nacionalne, polne, starosne, socijalne i profesionalne strukture zatočenih.

Ovako obilan materijal pruža istraživačima mogućnost metodološki složenijeg „čitanja” ovog dela istorije Drugog svetskog rata na našim prostorima i njihovo smeštanje u okvire vremena. Dostupnost ovom istorijskom izvoru upućuje i na to da se zamislimo nad sudbinama svake pojedinačne žrtve jednog dehumanizovanog zločinačkog sistema.

reč urednika


Krajem 2014. godine iz štampe je izašla uvodna studija publikacije Logor Banjica / Logoraši 1941-44 na engleskom jeziku. Izdanje sadrži tekstove prof. dr Milana Ristovića i prof. dr Ljubodraga Dimića, kao i arhivskih savetnika Evice Micković i Milene Radojčić.