Glavni i odgovorni urednik: Mr Dragan Gačić
Autor: Snežana Lazić
Recenzent: Dr Vesna Aleksić
Lektor: Mr Nataša Nikolić
Prevod na engleski: Tijana Kovčić
Likovno-grafičko rešenje: Zorica Netaj
Tiraž: 500

Dvojezična i bogato ilustrovana publikacija Razvoj turizma u Beogradu između dva svetska rata nastala je istraživanjem arhivske i bibliotečke građe Istorijskog arhiva Beograda za potrebe izložbe održane na Kalemegdanskom šetalištu 2016. godine. Nasuprot uvreženom mišljenju da se turizam na našim prostorima razvija tek nakon Drugog svetskog rata, proučavanje ove teme nedvosmisleno pokazuje da je ova privredna grana u Kraljevini Jugoslaviji i njenom prestonom Beogradu bila veoma razvijena.

U međuratnom Beogradu sistematski se radilo na razvoju opštih saobraćajnih i hotelskih kapaciteta, zakonskih okvira, kulturnog, manifestacionog, sportskog i omladinskog turizma. Osnivaju se prve agencije i predstavništva, piše propagandna, teorijska i putopisna literatura, osniva prva visoka stručna škola za ugostiteljstvo. Beograđani ugošćavaju turiste, ali i sami putuju, i to ne samo imućniji slojevi stanovništva. Između dva svetska rata pojavili su se praktično svi i danas poznati oblici turizma.

Poseban deo publikacije čine dvojezična hronologija i spisak literature ovog, u srpskoj istoriografiji nedovoljno istraženog, fenomena.