Glavni i odgovorni urednik: dr Branka Prpa, direktorka Istorijskog arhiva Beograda i Bratislav Petković, direktor Muzeja automobila
Autori: dr Predrag Marković, Olga Latinčić, Jelenka Petković, Boža Draškić, Bratislav Petković, Branka Rakočević, Milena Radojčić, Sonja Jerković
Likovno-grafički dizajn: Danijela Paracki
Godina izdanja: 2002.

Bogato ilustrovana publikacija, zajedničko izdanje Istorijskog arhiva Beograda, Muzeja automobila i Karić fondacije, objavljena je 2002. godine u tiražu od 1.500 primeraka. Obuhvata period od 1918-1941. godine i bavi se automobilom sa svih aspekata i kroz sve sfere društvenog života u Beogradu toga doba.Obogaćena je ilustracijama i fotografijama iz arhivske građe, zbirke Muzeja automobila i predratne štampe. Publikacija i izložba Beogradski auto-vremeplov, koja je otvorena u Muzeju automobila 2. jula 2002. godine, imali su za cilj da ukažu na ulogu automobila u evropeizaciji Beograda. Automobil, vesnik tehničko-tehnološkog napretka, doneo je dramatične promene u sve sfere života i otvorio prostor za prodor hrabrog i radoznalog ljudskog duha. Od ratom razrušene i opustošene varoši sa turskom kaldrmom, bez ijednog metra pristojnog puta, posle samo dve decenije Beograd je postao domaćin Prvog međunarodnog salona automobila i organizator Prve međunarodne gran-pri trke.