Monografije, zbirke dokumenata

Dnevnik Natalije Aranđelović, 1915–1918, Beograd, 2018.

Razvoj turizma u Beogradu između dva svetska rata, Beograd 2017.

Nežider, austrougarski logor za Srbe 1914-1918, Beograd 2017.

Banjica Concentration Camp – Introduction to the Books of Evidence of Detainees, Београд, 2014.

 
 

Izložbeni katalozi i vodiči

Ruska emigracija u Beogradu od 1920-ih do 1950-ih, katalog izložbe

Grbovi Beograda i beogradskih opština, 2019, katalog izložbe

Beograd 1918. Oslobođenje Beograda u Prvom svetskom ratu, Beograd 2018, katalog izložbe

Mihailo Obrenović 1823 – 1868, 150 godina od ubistva kneza, Beograd 2018, katalog

Odlikovanja iz legata Istorijskog arhiva Beograda , Beograd 2015, katalog izložbe

Oslobođenje Beograda - 70 godina posle, kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Beograda, Beograd 2014, katalog izložbe

Beogradski Jevreji - život i Holokaust, Beograd 2014, katalog izložbe.
 
Verski objekti u Beogradu. Projekti i ostvarenja u dokumentima Istorijskog arhiva Beograda, Beograd 2013, katalog izložbe.
 
Vekovi Beograda /IX–XX vek/ (izdato isključivo u elektronskom obliku), Beograd 2013, katalog izložbe.
 
Omladinske radne akcije 1941–1981, Beograd 2011, vodič izložbe.
 
Signalizam Miroljuba Todorovića 1968–2008, Beograd 2008, katalog izložbe.
 

Periodične i ostale publikacije

Digitalizacija Zbirke crkvenih matičnih knjiga, Beograd, 2020.

Vodič Istorijskog arhiva Beograda, Beograd 2013.

Bilten Istorijskog arhiva Beograda br.1, Beograd 2012.


Zbornici radova

Eskalacija u Holokaust, Beograd 2017.
*Zbornik stručnih radova predstavnjenih i prikupljenih tokom konferencija, seminara i radionica održanih u okviru međunarodnog projekta Eskalacija u Holokaust