Glavni i odgovorni urednik: dr Branka Prpa
Priređivači: Olga Latinčić, Branka Branković, Svetlana Adžić
Uvodna studija: Jovan Ćirilov
Likovno-grafički dizajn: Dragana Lacmanović
Godina izdanja: 2007.

Publikacija, obima 300 stranica u tiražu od 1.000 komada predstavlja svojevrsni omaž viziji, entuzijazmu, upornosti, trajanju, uprkos mnogo čemu. Tematski je podeljena tako da odražava osnivanje festivala kroz relevantna administrativna dokumenta, organizaciju festivala, njegova radna tela, glavne i prateće manifestacije, članove organizacionih odbora, umetničkih saveta Bitefa, članove žirija i nagrade Bitefa, korespondenciju sa značajnim ličnostima pozorišnog miljea tokom četiri decenije postojanja festivala. Posebno su interesantni razgovori sa stvaraocima na okruglim stolovima, kao na pr. Brukom, Vilsonom, Čulijem, Štajnom, Ljubimovim, Tovstoganovim, Rankonijem, Ričijem, Grotovskim i dr, knjige utisaka gostiju – stvaralaca i publike, kao i izvodi zanimljivih dešavanja iz dnevnog biltena događaja nafestivalu. 

Publikacija je ilustrovana velikim brojem faksimila dokumenata, fotografija, plakata, programa, presklipinga. Objavljen je i faksimil Specijalne nagrade Evropske pozorišne unije dodeljene Bitefu 2000. godine, kao i svi uvodi iz kataloga koji na najbolji način odslikavaju pravce i tendencije kojima se kretao Bitef tokom 40 godina postojanja.

Uvodnu studiju o Bitefu i njegovoj ulozi napisao je g. Jovan Ćirilov, umetnički direktor Bitefa od osnivanja do danas.


preuzmite predgovor

Izložba BITEF – Velike nagrade