Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Уредник: Олга Латинчић
Стручни консултант: Евица Мицковић
Аутори текстова: Олга Килибарда, Наташа Поповић, Бранислав Вучковић, Слободан Мандић, Весна Лекић, Владимир Мијатовић, Снежана Лазић,Исидора Стојановић, Јелена Николић, Јелена Коцев, Ирена Колај, Драгана Митрашиновић, Ђурђија Боровњак, Бојан Драшкић, Јелена Јовановић, Тијана Ковчић
Ликовно-графички дизајн:
 Ђурђија Боровњак
Прелом: Владимир Мијатовић
Година издања: 2012.

Часопис информише стручну и ширу јавност о раду Архива од 2006. до 2011. године.
Издвојени сегмент Билтена чине стручни радови, настали на основу новијих истраживања и обраде архивских фондова.

преузмите публикацију