Главни и одговорни уредник: др Бранка Прпа
Приређивачи: Олга Латинчић, Бранка Бранковић, Светлана Аџић
Уводна студија: Јован Ћирилов
Ликовно-графички дизајн: Драгана Лацмановић
Година издања: 2007.


Публикација, обима 300 страница у тиражу од 1.000 комада представља својеврсни омаж визији, ентузијазму, упорности, трајању, упркос много чему. Тематски је подељена тако да одражава оснивање фестивала кроз релевантна административна документа, организацију фестивала, његова радна тела, главне и пратеће манифестације, чланове организационих одбора, уметничких савета Битефа, чланове жирија и награде Битефа, кореспонденцију са значајним личностима позоришног миљеа током четири деценије постојања фестивала. Посебно су интересантни разговори са ствараоцима на округлим столовима, као на пр. Бруком, Вилсоном, Чулијем, Штајном, Љубимовим, Товстогановим, Ранконијем, Ричијем, Гротовским и др, књиге утисака гостију – стваралаца и публике, као и изводи занимљивих дешавања из дневног билтена догађаја нафестивалу. 

Публикација је илустрована великим бројем факсимила докумената, фотографија, плаката, програма, пресклипинга. Објављен је и факсимил Специјалне награде Европске позоришне уније додељене Битефу 2000. године, као и сви уводи из каталога који на најбољи начин одсликавају правце и тенденције којима се кретао Битеф током 40 година постојања.

Уводну студију о Битефу и његовој улози написао је г. Јован Ћирилов, уметнички директор Битефа од оснивања до данас.

преузмите предговор

Изложба Битеф -Велике награде