Издавач: Историјски архив Београда
Главни и одговорни уредник: мр Драган Гачић
Аутор: Мирјана Обрадовић
Рецензент: Нада Петровић, историчар, архивки саветник
Лектура и коректура: мр Наташа Николић
Прелом текста и припрема за штампу: Владимир Мијатовић, Зорица Нетај
Тираж: 1.000

 
Публикација читаоцу даје податке о 56 легата, личних и породичних фондова који се чувају у Историјском архиву Београда. Међу легаторима су познате породице и појединци, јавне личности из света политике, уметности, културе и науке. О њиховом дугогодишњем деловању и раду у различитим временским периодима, као и њиховом утицају на политички, друштвени и културни живот Београда XIX и XX века сведочи сачувана архивска грађа.

Намена ове публикације, као информативног средства, је да упозна научну и стручну јавност, као и будуће кориснике о ствараоцима легата, личних и породичних фондова, али и о разноврсности, врсти и обиму грађе која се у њима чува. Подаци о времену настанка грађе, њеном садржају, количини, језику, степену сређености и доступним информативним средствима дати су у описима састављеним према међународним стандардима.

Структура Водича прво презентује легате, затим личне, а потом породичне фондове. Унутар сваког сегмента установљен је азбучни поредак и на тај начин избегнут приоритет у значају појединих личности или породица. Богатство података дато у биографијама, представља додатну вредност Водича, јер истраживач на једном месту добија комплетну биографију носиоца легата или фонда са наведеним изворима и литературом која је консултована. Легати и фондови садрже разноврсну архивску грађу, која је предмет интересовања бројних садашњих и будућих истраживача.
 
ЛЕГАТИ
Сава Анђелковић, Драгомир Ацовић, Влајко Беговић, Светозар Вукмановић Темпо, Драгослав Димитријевић, Славко Зечевић, Вања Краут, Вицко Крстуловић, Богдан Кршић, Иво Кушанић, Михаило Марковић, Десанка Мијалковић Стамболић, Милорад Мишковић, Ивица Млађеновић, Благоје Нешковић и Бранислава Перовић Нешковић, Коста Ст. Павловић, сестре Перовић, Константин Коча Поповић и Лепосава Лепа Перовић, Мирољуб Тодоровић, Јелена Шантић, породица Крагујевић
 
ЛИЧНИ ФОНДОВИ
Иван Бенко, Петар Боснић, Немања Будисављевић, Војислав Вељковић, Даница Гавриловић, Милутин Главички, Никола Давидовић, Петар Драговић, Иван Ђурић, Љубодраг Ђурић, Радослав Жуткић, Танасије Илић, Владимир Јовановић, Светомир Лазић, Нада Маринковић, Драгослав Дража Марковић, Ратомир Миликић, Новак Новак, Иван С. Павловић, Димитрије Парлић, Никола Пашић млађи, Михаило С. Петровић, Небојша Попов, Миладин Прљевић, Недељко Савић, Александар И. Стебут, Анте Тадић, Милан Трешњић, Јован Ћирилов, Милан Шаховић
 
ПОРОДИЧНИ ФОНДОВИ
Антула, Барловац, Гаћиновић, Главинић, Плауц