Главни и одговорни уредник: др Бранка Прпа, директорка Историјског архива Београда и Братислав Петковић, директор Музеја аутомобила
Аутори: др Предраг Марковић, Олга Латинчић, Јеленка Петковић, Божа Драшкић, Братислав Петковић, Бранка Ракочевић, Милена Радојчић, Соња Јерковић
Ликовно-графички дизајн: Данијела Парацки
Година издања: 2002.


Богато илустрована публикацијазаједничко издање Историјског архива Београда, Музеја аутомобила и Карић фондације, објављена је 2002. године у тиражу од 1.500 примерака. Обухвата период од 1918-1941. године и бави се аутомобилом са свих аспеката и кроз све сфере друштвеног живота у Београду тога доба.Обогаћена је илустрацијама и фотографијама из архивске грађе, збирке Музеја аутомобила и предратне штампе. Публикација и изложбаБеоградски ауто-времеплов, која је отворена у Музеју аутомобила 2. јула 2002. године, имали су за циљ да укажу на улогу аутомобила у европеизацији Београда. Аутомобил, весник техничко-технолошког напретка, донео је драматичне промене у све сфере живота и отворио простор за продор храброг и радозналог људског духа. Од ратом разрушене и опустошене вароши са турском калдрмом, без иједног метра пристојног пута, после само две деценије Београд је постао домаћин Првог међународног салона аутомобила и организатор Прве међународне гран-при трке.